Oferta de emprego: Psicólogo/a

Benvido/a e gracias polo teu interese no posto de Psicólogo/a. 

Este documento inclúe información sobre este posto laboral, a asociación e o que facemos, e os requisitos para postular a esta oferta.  

Esperamos que esta información che axude a decidir se este posto é do teu interese.

Sobre nós

A Asociación Ambar é a asociación pioneira no Barbanza traballando polos dereitos das persoas con diversidade funcional dende 1982. Traballamos día a día para lograr unha comunidade na que as persoas con diversidade funcional teñan igualdade de oportunidades, que as súas contribucións sexan valoradas e os seus dereitos respectados.

Para acadar isto, traballamos:

 • prestando apoios para mellorar a calidade de vida a través do deporte inclusivo e das actividades de ocio,
 • impulsamos o empoderamento das persoas con diversidade a través da expresión artística e da creatividade,
 • aportamos ferramentas para promover a autonomía persoal nos obradoiros ocupacionais do Servizo de Atención Diúrna,
 • facilitamos a vida independente dentro da comunidade a través do programa de vivenda con apoio,
 • formamos e promovemos o emprego digno na comarca.

Sobre o posto de traballo

A persoa que desenvolve este posto ten a vantaxe de estar en contacto coa persoa con diversidade e coa información aportada polo equipo profesional dotándose de todas as ferramentas para apoiar a autonomía da persoa. Coñece e observa de primeira man os logros que cada día se acadan no desenvolvemento persoal e profesional. 

Se es unha persoa con ilusión por dar valor á diversidade, este traballo é para ti. 

 

Descrición do posto: Técnico/a de inclusión social

Área: Atención a persoas con diversidade funcional

Lugar de traballo: Centro de Recursos da Barbanza, Lg. de Granxa, 5 – San Roque, 15967 Ribeira
Horario: De luns a venres, horario regular 8.30 – 16.45h 
Duración: 1 ano, xornada completa, prorrogable
Inicio: 9 de xaneiro de 2023
Salario: Segundo XV Convenio de Centros de atención á discapacidade. Grupo II Persoal titulado. Titulado Nivel 2. 

Misión e obxectivos xerais do posto

A misión deste posto é promover o benestar emocional co fin de apoiar o desenvolvemento persoal e mellorar a calidade de vida das persoas usuarias dos Servizos de Atención Diúrna.  

Para acadar esta finalidade, o/a profesional levará a cabo os seguintes obxectivos: 

 1. Velar e actuar para benestar emocional das persoas usuarias 
 1. Conseguir a satisfacción das persoas usuarias á vez que se logran os obxectivos individuais das mesmas. 

Responsabilidades

 1. Responsable da elaboración, desenvolvemento e avaliación de programas individuais de atención.  
 1. Realizar sesións individualizadas de atención psicolóxica.  
 1. Detectar e actuar ante necesidades psicolóxicas das persoas usuarias. 
 1. Planificar e implementar sesións grupais en relación coa área de benestar. 
 1. Colaboración en proxectos multidisplinares como é o Edudiversa. 
 1. Prestar apoio para que as persoas con diversidade poidan participar en actividades diarias, como pode ser apoio en actividades da vida diaria ou transporte. 
 1. Traballar en equipo co resto de compañeiros/as para que a persoa con diversidade poida desfrutar do máximo posible das actividades nas que participa. 
 1. Identificar áreas de mellora e facer propostas de accións innovadoras nas áreas de traballo da entidade. 
 1. Levar a cabo os deberes e responsabilidades deste posto en conformidade cos valores, normas e procedementos da organización. 

Requisitos da persoa solicitante do posto

Formación e experiencia

 1. Formación en psicoloxía e experiencia no traballo con persoas con diversidade funcional. 
 1. Experiencia en formar a outras persoas. 
 1. Coñecemento de escalas e métodos de avaliación aplicadas na diversidade e baseados na prestación de apoios. 
 1. Manexo de medios e programas dixitais para a formación 
 1. Carné de conducir tipo B1 
 1. Bo nivel de galego, tanto na escrita como no oral. 
 1. Valorarase positivamente coñecemento e emprego da Lingua de Signos Española. 

Habilidades:

 1. Excelentes habilidades de empatía, comprensión da información verbal e non verbal. 
 1. Boas habilidades de traballo en equipo e comunicación asertiva. 
 1. Excelente capacidade para a xestión emocional, e capacidade para afrontar situacións e contratempos con serenidade. 
 1. Boas habilidades para a resolución de dificultades sempre primando o benestar da persoa usuaria. 
 1. Boas habilidades de comunicación escrita, e sobre todo verbal. 
 1. Coñecemento da diversidade funcional, e os apoios e axustes necesarios para a formación. 
 1. Capacidade de mellora, ir sempre máis alá, e intentar mellorar proxectos e resultados. 

Como presentarse a esta oferta

Se pensas que esa persoa, poderías ser ti, envíanos unha carta de motivación e o teu currículo á seguinte dirección de correo electrónico: correo@asociacionambar.orgata o 19 de decembro de 2022

Comprometidas e comprometidos pola igualdade de oportunidades

A Asociación Ambar é unha organización que celebra a diversidade e a igualdade de oportunidades no ámbito laboral. Se necesitas información accesible noutros formatos non dubides en poñerte en contacto con nós nos seguintes teléfonos: 981 875 475 ou 607 356 550 (WhatsApp).

Moitas grazas e esperamos saber pronto de ti!