Oferta de emprego: Profesional de apoio á inclusión (pechada)

Benvido/a e gracias polo teu interese no posto de Profesional de apoio a persoa con diversidade. Este documento inclúe información sobre este posto laboral, a asociación, e os requisitos para postular a esta oferta.

Esperamos que esta información che axude a decidir se este posto é do teu interese.

Descrición do posto: Profesional de apoio á inclusión


Área: Servizos de Atención Diúrna. Dependente de Coordinación dos Servizos de Atención Diúrna

Lugar de traballo: Centro de Recursos Ambar da Barbanza (Frións – Ribeira)

Duración: 4 meses (prorrogable)
Inicio: Incorporación inmediata. 30 horas semanais (ampliables)

Sobre o posto de traballo

A persoa que desenvolve este posto ten a vantaxe de estar en contacto coa persoa con diversidade e coa información aportada polo equipo profesional dotándose de todas as ferramentas para apoiar a autonomía persoal da persoa. Coñece e observa de primeira man os logros que cada día se acadan no desenvolvemento persoal e profesional.

Se es unha persoa con ilusión por dar valor á diversidade, este traballo é para ti. 

Misión e obxectivos do posto

A misión deste posto é apoiar o desenvolvemento de actividades que promovan a autonomía, o desenvolvemento persoal e melloren a calidade de vidas persoas usuarias dos Servizos de Atención Diúrna.

Para acadar esta finalidade, o/a profesional de apoio levará a cabo os seguintes obxectivos:

 1. Prestar o apoio necesario á persoa con diversidade para levar a cabo accións de estimulación deseñadas Plan Individual de Atención, nos Servizos de Atención Diúrna.
 2. Conseguir a satisfacción das persoas usuarias á vez que se logran os obxectivos individuais das mesmas.

Responsabilidades

 1. Apoiar á persoa con diversidade, segundo as pautas de apoio específicas.
 2. Realizar seguimento e comunicación das accións.
 3. Realizar o transporte adaptado da persoa usuaria dende o fogar ao servizo de atención diúrna.
 4. Levar a cabo os deberes e responsabilidades deste posto en conformidade cos valores, normas e protocolos da organización.

Especificacións da persoa solicitante do posto

Formación e experiencia

 1. Formación en ámbito sociosanitario en atención a persoas con diversidade.
 2. Carné de conducir tipo B1.
 3. Experiencia de traballo con persoas con diversidade valorarase positivamente.
 4. Formación en monitor de tempo libre, valorarase positivamente.
 5. Coñecemento e emprego da Lingua de Signos Española, valorarase positivamente.

Habilidades e outros

 1. Excelentes habilidades de empatía, comprensión da información verbal e non verbal
 2. Excelente capacidade para a xestión emocional,  e capacidade para afrontar situacións e contratempos con serenidade.
 3. Boas habilidades para a resolución de dificultades sempre primando o benestar da persoa usuaria
 4. Coñecemento da diversidade funcional, e os apoios e axustes necesarios para a formación.
 5. Capacidade de mellora, ir sempre máis alá, e intentar mellorar proxectos e resultados.
 6. Coñecemento ou intereses persoais por áreas artísticas como a música, danza, teatro valorarase positivamente.

Como presentarse a esta oferta

Se estás interesado/a en postular á esta oferta, envíanos unha carta de motivación e o teu currículo a través do formulario web da https://asociacionambar.org/traballa-con-nos:

Na carta de motivación, identifica ben “as especificacións da persoa solicitante”, xa que son necesarias para poder valorar a túa candidatura.

O prazo para enviar a túa candidatura é ata o martes 7 de setembro.

Sobre Ambar

A Asociación Ambar  das Persoas con Diversidade Funcional é a asociación pioneira na comarca da Barbanza traballando polos dereitos das persoas con diversidade funcional dende 1982. Traballamos día a día para lograr unha comunidade na que as persoas con diversidade funcional teñan igualdade de oportunidades, que as súas contribucións sexan valoradas e os seus dereitos respectados.

Para acadar isto, traballamos:

 • prestando apoios para mellorar a calidade de vida a través do deporte inclusivo e das actividades de ocio,
 • impulsamos o apoderamento a través da expresión artística e da creatividade,
 • aportamos ferramentas para promover a autonomía persoal nos obradoiros dos Servizos de Atención Diúrna,
 • facilitamos a vida independente dentro da comunidade,
 • formamos e promovemos o emprego digno.

Se es unha persoa con ilusión por dar valor á diversidade, este traballo é para ti. 

Comprometidas e comprometidos pola igualdade de oportunidades

A Asociación Ambar é unha organización que celebra a diversidade e a igualdade de oportunidades no ámbito laboral. Se necesitas información accesible noutros formatos non dubides en poñerte en contacto con nós nos seguintes teléfonos: 981 875 475 ou 607 356 550 (WhatsApp).

Moitas grazas e esperamos saber pronto de ti!