Grupo de artes escénicas de Ambar escenificando unha performance na feria Maio Vintage coa frase de fondo: traballando por un mundo máis inclusivo

Case 40 anos sendo pioneiros en proxectos de inclusión social

Non á violencia de xénero. Xunta de Galicia

Equidade e apoderamento

Ambar traballa día a día pola equidade e o apoderamento das mulleres con diversidade funcional. Todos os nosos proxectos contemplan a perspectiva de xénero e a igualdade de oportunidades como indispensable para acadar a inclusión real. E fan fincapé no poder transformador dunha linguaxe inclusiva.