Gráfica da carreira pola diversidade co lema "Unindo km de accesibilidade" onde aparecen deportistas das categorías da carreira: zapatilla, zapailla inclusiva e cadeira de atletismo.

Unindo km de accesibilidade!

A “Carreira pola diversidade, virtual” desenvólvese coa intención de servir de inspiración a todas as persoas con diversidade funcional, creando coa axuda de todos os participantes, un catálogo de rutas con valoracións da accesibilidade, nas que poidan practicar a carreira popular no seu concello.

Case 40 anos sendo pioneiros en proxectos de inclusión social

Servizos de
Atención Diúrna

Prestamos apoios personalizados cos que día a día melloramos a calidade de vida das persoas con diversidade funcional.