Ilustración con liñas e bloques de cor amarelo, ver e azul do 40 aniversario de Ambar. A ilustración está composto polo número 40, polas ambariñas da identidade corporativa e elementos que recordan ao servizo de transporte adaptado, programa de vela, as ventas da vivenda con paois distintas persoas desenvolvendo actividades dos obradoiros ocupacionais, etc.

Dende 1982 impulsando vidas independentes

Somos unha entidade sen ánimo de lucro de ámbito local da comarca da Barbanza que traballa pola independencia, autonomía e igualdade de oportunidades das persoas con diversidade funcional.

Equidade e apoderamento

Ambar traballa día a día pola equidade e o apoderamento das mulleres con diversidade funcional. Todos os nosos proxectos contemplan a perspectiva de xénero e a igualdade de oportunidades como indispensable para acadar a inclusión real. E fan fincapé no poder transformador dunha linguaxe inclusiva.

Non á violencia de xénero. Xunta de Galicia