POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

A seguinte política de privacidade está destinada a informarche sobre como usamos a túa información persoal cumprindo cas disposicións e requisitos do Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos.

 

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Identidade: ASOCIACIÓN AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL

NIF: G-15.052.434

Dir. postal: Rua Castelao número 5, CP 15940, en A Pobra do Caramiñal, A Coruña.

Teléfono: 981874480

Correo elect: administracion@asociacionambar.org

Identidad Delegado de Protección de datos: LHL Consultores

Correo electrónico: dpd@lhlconsultores.com

 

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Na Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional tratamos os teus datos persoais facilitados a través do formulario de contacto ca finalidade xestionar a súa alta como voluntario da entidade e para remitirlle información acerca de proxectos de voluntariado da Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional.

 

Por canto tempo conservaremos os teus datos?

Conservaremos os teus datos persoais en tanto e canto vostede esté interesado en participar en proyectos de voluntariado da Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional e non nos comunique o seu interese por proceder a la supresión e/ou oposición ao tratamento dos seus datos cas finalidades indicadas.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimiento explícito e inequívoco que vostede nos facilita mediante a aceptación explícita desta política de privacidade.

 

 

 

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional pode compartir seus datos persoais con aquelas empresas ou colaboradores que son esenciais para poder prestarlle o servicio que nos solicita y que teñen a condición de encargados de tratamiento, estos colaboradores subscribiron un contrato que garantiza a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos seus datos durante o acceso aos mesmos que realizarán con motivo do servizo prestado. Así mesmo, os seus datos poderán ser cedidos a entidades membro que integran a Confederación ao obxecto de poder prestar os seus servizos como voluntario en ditas entidades.

 

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obtee confirmación sobre si na Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional estamos tratando datos persoais que lles conciernan, ou no.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder ós seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados podrán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados ca súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Se considera que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, vostede terá dereito a presentar unha reclamación ante la Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)