Vivenda con apoio Ambar

O proxecto Vivenda con apoio Ambar, ofrece ás persoas con diversidade funcional do ámbito rural, a posibilidade de vivir na comunidade, fora do entorno familiar; recibindo os apoios necesarios para manter e potenciar a súa autonomía e a súa calidade de vida.

OrganismoExpedenteCoef. financiaciónImporte
Deputación da Coruña
2023000015793
0,561815.298,80 €
Concello de Ribeira3.400,00 €
Cotas persoas beneficiarias692,50 €