Toñi, Richi, Vanessa, Álex e Maite rematan as súas prácticas.

O alumnado da formación en ‘Operacións Auxiliares nas Industrias Alimentarias’ Rematará esta semana ca súas prácticas.

Estiveron un total de 120 horas nas que tiveron a oportunidade de pór en práctica todo o aprendido durante a fase teórica da formación.

Este curso está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), a través da Convocatoria de Axudas Económicas para a Selección de Operacións para o Reforzo da Empregabilidade das Persoas Xóvenes con Discapacidade POEJ “Uno a Uno” – Año 2022 – 2023 impulsada pola Fundación ONCE.  

É unha acción enmarcada no obxetivo temático 8: Promover a sostibilidade e acalidade no emprego e favorecer a movilidade laboral. Obxectivo específico 8.2.2 dirixido a reforzar a empregabilidade e as competenzas profesionais das persoas xóvenes non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación.
El FSE inviste no teu futuro.