Talentos Diversos: reforma nave de Xarás.

Deputación da Coruña42.001,04€
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural39.061,91€