Regulamento

Art. 1): Presentación

Art. 2): Modalidades

Art. 3) Execución da proba

Art. 4) Inscricións

Art. 5) Resultados 

Art. 6) Premios

Art. 7) Percorrido

Art.8Protección de datos e dereitos de imaxe 

Art. 1) Presentación

A Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional leva organizando dende o 2015 unha carreira popular accesible de carácter inclusivo, a Carreira pola Diversidade. Dada a situación de alarma sanitaria na que se atopa o país, este ano non é posible levala a cabo de maneira competitiva e en convivencia. 

Sen embargo, dende a asociación consideramos que isto non debe ser impedimento para que o deporte siga a ser a poderosa ferramenta de inclusión e convivencia que por natureza é.  

Cremos que este é un bo momento para seguir dando visibilidade ó deporte inclusivo e á contribución do deporte no desenvolvemento cívico das comunicades. 

Este ano a “Carreira pola diversidade” pretende que as nosas zancadas sirvan para amosar a accesibilidade das nosas vilas. En lugar dunha proba competitiva, faremos unha práctica deportiva  na que o corredor poderá realizar un circuíto de 5 km  na súa propia cidade ou vila e valorar a súa accesibilidade.  

Contemplarase tamén unha modalidade de andaina, na que as persoas participantes poderán realizar rutas coa distancia que consideren oportunas 

Con isto non só estaremos correndo por unha sociedade máis inclusiva, senón que tamén contribuiremos á práctica deportiva das persoas con diversidade funcional na comunidade, facilitando información sobre distintas rutas en todos os concellos de Galicia.

A proba realizarase na mañá do día 19 de Xullo. Cada participante elixirá a súa propia ruta,  que compartirá nas redes sociais indicando o percorrido e o grao de accesibilidade percibida atendendo á: inclinación do terreo, presenza de chanzos, anchura da vía e estabilidade do chan. 

O reto consistirá en rexistrar circuítos accesibles para a práctica deportiva ao aire libre en todos os concellos de Galicia e outros fóra dela, polo que non se dará relevancia aos tempos de execución senón á accesibilidade e calidade dos mesmos.  

Haberá un trofeo conmemorativo para os equipos máis numerosos, equipo inclusivo máis numeroso, familia máis numerosa e o concello con máis rutas accesibles. Esta última opción outorgarase unha vez comprobada a accesibilidade das mesmas, dentro do vindeiro mes a partir da celebración da proba. 

Os equipos premiados anunciaranse na web da asociación Ambar.

Ademais todos as persoas participantes recibirán un detalle dixital conmemorativo, realizado polas persoas usuarias do obradoiro de artes plásticas dos servizos de atención diúrna de Ambar. 

Poderán inscribirse na proba todas aquelas persoas que sexan maiores de 16 anos. Tamén poderán participar nenos, sempre que vaian acompañados dun adulto. A súa inscrición será gratuíta e non requirirá o traslado á web da ruta realizada. 

Art. 2) Modalidades

Existen 4 modalidades da carreira e os participantes deberán optar a unha das seguintes opcións: 

 • Modalidade 5.000 m Zapatilla.  
 • Modalidade 5.000 m Hand Bike. 
 • Modalidade 5.000 m “Cadeira de atletismo”. 
 • Modalidade Andaina. (menos de 5.000 m) 

Non se terán en conta os tempos, o obxectivo é descubrir, compartir rutas e valorar a súa accesibilidade.  

Art. 3) Execución da proba

A proba terá lugar na mañá do 19 de xullo a partir das 10:00 A.M. O día 18 de Xullo as persoas participantes recibirán un correo co seu dorsal e o detalle dixital. 

Para poder participar será necesario que se descargue no móbil aplicacións do tipo runtastic, endomondo”, runkeeper”… que lle permita rexistrar o circuíto. 

Cada participante poderá elixir a ruta que prefira, sendo esta de 5.000 m (agás os participantes de modalidade andaina, que farán o percorrido coa distancia que consideren axeitada para cada quen). 

A proba iníciase cunha foto da persoa participante, o equipo ou a familia que subirán ao seu Facebook, etiquetando á Asociación Ambar.  

Unha vez finalizada a proba deberase enviar o percorrido ó whatsapp 607 386 231 xunto cos seguintes datos:

 • Dorsal da persoa participante.  
 • Nome do equipo ou familia (de ser o caso). 
 • Concello e vila. 
 • Mapa e perfil do circuíto. 
 • Irregularidade ou inestabilidade do chan. 
 • Pendentes pronunciadas. 
 • Existencia de chanzos. 
 • Anchura inferior a 2 m. 

A proba poderá realizarse de maneira individual, en familia ou por equipos mantendo sempre as normas impostas polas autoridades sanitarias relativas a distancias e medidas de prevención do contaxio. As persoas que participen en equipo poderán realizar o mesmo percorrido ou distinto, en función da súa posibilidade de despra

Art. 4) Inscricións

A cota de inscrición é de 5 €. A recadación será destinada á adquisición de material para a prevención do contaxio por COVID-19, para as persoas con diversidade intelectual. 

inscrición poderá realizarse na páxina www.galitiming.com 

Ademais, nesta mesma conta, existe a posibilidade de facer a inscrición do “Dorsal 0”, para aquelas persoas que queiran colaborar coa causa e non poidan/queiran facelo de xeito activo. 

Tras a inscrición recibirase no correo electrónico un dorsal que poderá ser impreso para realizar a proba e o número de whatsapp ó que deberá subir posteriormente o resultado do circuíto. 

A data límite de inscrición remata o día 17 de Xullo ás 24:00 horas. 

A data límite de envío de circuítos remata o día 19 de xullo ás 22:00 horas

Art. 5) Os resultados

O resultado desta proba compartida será un listado de rutas e unha valoración aproximada da súa accesibilidade. 

Cada deportista poderá amosar o resultado da súa participación e describir o grao de accesibilidade percibida, enviando o plano da ruta e anotando o tipo de barreiras atopadas.  

O obxectivo é descubrir e compartir circuítos accesibles e seguros para a práctica deportiva en cada concello ou vila. 

Os resultados da súa participación deberanse facer chegar á asociación Ambar antes das 22:00 h, do día da proba. O día 20 de xullo publicaranse todos os circuítos, clasificados por concellos.

Art. 6) Premios:
Trofeos Commemorativos

Haberá trofeo conmemorativo para:  

O equipo máis numeroso. 

O equipo inclusivo máis numeroso. 

A familia máis numerosa. 

O Concello con máis rutas accesibles rexistradas.Para a valoración da accesibilidade dos circuítos, a organización guiarase polas valoracións feitas polos corredores, segundo o seguinte baremo:

 • 2 puntos ás rutas nas que non se atoparan ningunha das barreiras mencionadas no art.3*. 
 • 1 puntos nas que se atopasen de 1 a 2 tipos de barreiras. 
 • 0 puntos aquelas rutas nas que se atopen máis de 2 tipos de barreiras. 

(*Irregularidade ou inestabilidade do chan, pendentes pronunciadas, existencia de chanzos e anchura inferior de 2 m). 

Art. 7) Percorrido

Antes da práctica, cada participante, equipo ou familia, quitará unha foto ou fará un video co dorsal visible e gritando a palabra “Ambar”,  que subirá ao seu  Facebook, etiquetando á asociación Ambar.  

O circuíto que cada participante realice enviarase á organización por whatsapp ao 607 386 231  xunto cos seguintes datos:  

Nome do participante.  

Modalidade. 

Nome do equipo ou familia (de ser o caso). 

Concello ou vila. 

Plano do circuíto. 

Grao de accesibilidade percibida:  

 • Irregularidade ou inestabilidade do chan 
 • Pendentes pronunciadas 
 • Existencia de chanzos 
 • Anchura inferior de 2 m 

Opcional: Imaxes do mesmo e do/a deportista. 

Art. 8) Política de privacidade

A Presente Política de Privacidade ten por obxecto informar ás persoas participantes da Carreira pola Diversidade Virtual da Política de Privacidade da Asociación Ambar e o uso e tratamento de imaxes. 

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional – CIF: G15052434 

Enderezo. postal: Rúa Castelao número 5, CP 15940, A Pobra do Caramiñal 

Teléfono: 981874480 

Correo electrónicoadministracion@asociacionambar.org 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En Ambar tratamos os seus datos persoais facilitados a través do formulario de inscrición  da páxina de inscricións “www.galitiming.es” coa finalidade organizar e xestionar a súa participación na “Carreira pola Diversidade” e a promoción de vindeiras edicións.   

Uso de fotografías e/ou vídeos

Ca finalidade de promocionar a actividade desenvolta pola nosa entidade, durante a realización do evento tomaranse fotografías e vídeos co fin de que  poidamos darlle difusión a “Carreira pola Diversidade” na páxina web oficial da entidade, con dominio www.asociaciónambar.org, e nos perfís de redes sociais creados pola entidade e/ou en publicacións que se poidan chegar a realizar en soporte papel e/ou en medios de comunicación sobre as actividades e programas organizados por Ambar. 

No caso de que queira opoñerse o tratamento das imaxes e vídeos pode comunicárnolo nos datos de contacto referenciados no apartado primeiro. 

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos persoais en tanto e canto sexan necesarios para xestionar a organización do evento deportivo e durante o prazo legal establecido pola normativa aplicable á materia a efectos de prescrición de responsabilidade, procedendo á súa supresión unha vez deixan de ter utilidade para a entidade. 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en Ambar estamos a tratar datos persoais que lle atanguen, ou non.  

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.  

Se considera que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, Vostede terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphP.php 

(*)Para aclarar calquera dúbida que poida xurdir, podes enviar un whatsapp ao nº 607 386 231  ou un correo electrónico a deporte@asociacionambar.org