PO FSE Galicia 2014-2020 “Inviste no teu futuro”: Programa Competencias Clave 2020

O programa Competencias clave 2020 está cofinanciado pola Unión Europea coa cantidade de 11.182,75 €, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, co obxectivo de “Conseguir formación e un emprego de calidade”. Esta formación executarase desde o 1 de xullo ata o 30 de novembro (432 horas) para mellorar a empregabilidade das persoas con diversidade funcional. Esta acción espera formar a un mínimo de 5 persoas.