PO FSE Galicia 2014-2020 “Inviste no teu futuro”: Programa Alfabetización Dixital 2020

O programa Alfabetización Dixital 2020 está cofinanciado pola Unión Europea coa cantidade de 5.073,66 €, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, co obxectivo de “Garantir un mellor uso das tecnoloxías de información”. Esta formación executarase desde o 15 de xullo ata o 30 de novembro (196 horas) para mellorar a adaptación sociolaboral das persoas con diversidade funcional a través dun uso funcional das novas tecnoloxías. Esta acción espera a participación dun mínimo de 8 persoas..