Oferta de emprego: Profesional administrativa para empresa de Suministros de limpeza en Bamio, Vilagarcía de Arousa. Envíanos o teu CV a emprego@asociacionambar.org

Oferta de emprego: Profesional administrativa para empresa de Suministros de limpeza

Búscase persoa profesional administrativa para empresa de Suministros de limpeza

Empresa de Suministros de limpeza en proceso de expansión busca unha profesional administrativa/a para a zona de Vilagarcía de Arousa.

Descrición do posto: Administrativa

Atención ó público, xestión de vendas, elaboración de documentación, apoio na facturación, entre outras funcións.Lugar de traballo: Bamio.

Duración: Contratación dun 1 ano, con posibilidade de ampliación a contrato longa duración
Inicio: Xornada completa, en horario partido.

Sobre o posto de traballo

Especificacións da persoa solicitante do posto

Formación e experiencia

Formación na área de xestión administrativa.

Valórase experiencia en posto similar.

Habilidades e outros

Valóranse coñecementos informáticos, paquete Office, etc.  

Boas habilidades de comunicación escrita e verbal. Valorase positivamente o coñecemento de inglés.

Capacidade de comunicación clara e eficaz, que axude a manter un ambiente laboral agradable.

Traballo en equipo.

Outra información

Esta contratación está enmarcada nunha convocatoria de axudas, e valorarase positivamente que a persoa estea dentro dalgún grupo con baixa representación no mercado laboral como é o caso de persoas con diversidade, menor de 30, maior de 45, ou muller.

Como presentarse a esta oferta

Se estás  interesado no posto, ou en recibir información, envía o teu CV ao correo electrónico empregoinclusivo@asociacionambar.org co asunto: “administrativo/a”