Oferta de emprego: Profesional de apoio a persoas

Benvido/a e gracias polo teu interese no posto de Profesional de apoio a persoas. Este documento inclúe información sobre este posto laboral, o que facemos en Ambar, e os requisitos para postular a esta oferta.

Esperamos que esta información che axude a decidir se este posto é do teu interese, e saber pronto de ti! 

Sobre o posto de traballo

A persoa que desenvolve este posto ten a vantaxe de estar en contacto coa persoa con diversidade e coa información aportada polo equipo profesional dotándose de todas as ferramentas para apoiar a autonomía persoal da persoa.  

Se es unha persoa con ilusión por dar valor á diversidade, este traballo é para ti. 

Descrición do posto


Posto: Profesional de apoio a persoas con diversidade

Área: Servizos de Atención Diúrna  Dependente de Coordinación dos Servizos de Atención Diúrna.

Lugar de traballo: Centro de Recursos Ambar da Barbanza, Lg. de Granxa, 5 – San Roque, 15967 Ribeira

Duración: ata finais de xullo, con posibilidade de prórroga. Xornada completa.  
Incorporación inmediata. 
Horario: habitualmente de luns a venres de 8:30 – 17h, ainda que pode variar en función da actividade.

Responsabilidades

  • Apoiar á persoa con diversidade para que poida participar nas accións diarias: actividades deportivas, de lecer, actividades da vida diaria e transporte.
  • Traballar en equipo co resto de compañeiros/as para que a persoa con diversidade poida desfrutar o máximo posible das actividades nas que participa.
  • Identificar áreas de mellora e facer propostas de accións innovadoras nas áreas de traballo da entidade.

Especificacións da persoa solicitante do posto

Formación e experiencia

  1. Valorarase formación en atención á diversidade. Valorarase as especialidades que traballan directamente con persoas con diversidade funcional: atención sociosanitaria, integración social, profesorado especialidade diversidade, educación social, ou outras relacionadas. 
  2. Experiencia de traballo con persoas con TEA.
  3. Experiencia en actividades físico-deportivas
  4. Carné de conducir tipo B1.

Como presentarse a esta oferta

Se pensas que esa persoa, poderías ser ti, envíanos o teu currículo a seguinte dirección de correo electrónico a talento@asociacionambar.org o antes posible xa que o posto é de incorporación inmediata.

A Asociación Ambar é unha organización que celebra a diversidade e a igualdade de oportunidades no ámbito laboral. Se necesitas información accesible noutros formatos non dubides en poñerte en contacto con nós nos seguintes teléfonos: 981 875 475 ou 607 356 550 (What’s App)  Moitas gracias e esperamos saber pronto de ti!