Oferta de emprego: educadora ou educador. Asociación Ambar, Ribeira. Envíanos o teu CV a correo@asociacionambar.org

Oferta de emprego: Educador/a (Oferta pechada)

Benvido/a e gracias polo teu interese. A continuación atoparás a información sobre este posto laboral, a asociación e o que facemos, e os requisitos para postular a esta oferta. Esperamos que esta información che axude a decidir se este posto é do teu interese.

Sobre nós

A Asociación Ambar é a asociación pioneira na Barbanza traballando polos dereitos das persoas con diversidade funcional dende 1982. Traballamos día a día para lograr unha comunidade na que as persoas con diversidade funcional teñan igualdade de oportunidades, que as súas contribucións sexan valoradas e os seus dereitos respectados. Para acadar isto, traballamos:

 • prestando apoios para mellorar a calidade de vida a través do deporte inclusivo e das actividades de ocio,
 • impulsamos o empoderamento das persoas con diversidade a través da expresión artística e da creatividade,
 • aportamos ferramentas para promover a autonomía persoal nos obradoiros ocupacionais do Servizo de Atención Diúrna,
 • facilitamos a vida independente dentro da comunidade a través do programa de vivenda con apoio,
 • formamos e promovemos o emprego digno na comarca.

Descrición do posto: Educador/a


Área: Servizos de Atención Diúrna

Lugar de traballo: Centro de Recursos da Barbanza, Lg. de Granxa, 5 – San Roque, 15967 Ribeira

Duración: 3 meses, xornada completa

Salario base: Titulado nivel 1 (Grupo III), do XV Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade

Misión e obxectivos xerais do posto

A misión deste posto é a de promover actividades para apoiar o desenvolvemento persoal e mellorar a calidade de vidas persoas con diversidade.

Responsabilidades

 1. Deseño e implementación de actividades para a promoción de autonomía baseadas no Plan Individual de Atención da persoa usuaria.
 2. Colaboración na execución de accións de inclusión no ámbito educativo no marco do proxecto EduDiversa.
 3. Colaborar como membro do equipo na realización de actividades de lecer, apoio en tarefas relacionadas coas AVD (actividades da vida diaria) e transporte.

Aquelas outras responsabilidades que sexan necesarias para levar a cabo o obxectivo do posto laboral.

Especificacións da persoa solicitante do posto

Formación e experiencia

 1. Formación e experiencia en atención á diversidade. Valorarase experiencia nas especialidades que traballan directamente con persoas con diversidade funcional: psicopedagoxía, orientación educativa, profesorado de educación especial, etc.
 2. Coñecementos de novas tecnoloxías aplicadas á educación.
 3. Experiencia na avaliación de necesidades e elaboración de informes.
 4. Coñecemento e emprego da Lingua de Signos Española, valorarase positivamente.

Habilidades

 1. Excelente capacidade para a xestión emocional,  e capacidade para afrontar situacións e contratempos con serenidade.
 2. Excelentes habilidades de comunicación escrita e verbal, en galego (lingua preferente) e castelán; valorarase de maneira positiva o coñecemento de inglés ou outras linguas.
 3. Proactividade e iniciativa na creación e implementación de proxectos, incluíndo elaboración de informes e xustificacións.
 4. Capacidade de mellora continua, ir sempre máis alá, e intentar mellorar resultados.
 5. Coñecemento ou intereses persoais por áreas artísticas como a música, danza, teatro valorarase positivamente

Moitas grazas e esperamos saber pronto de ti!