Emprego Ambar: ofertas do 21 de xuño do 2024


Emprego Ambar nace co obxectivo de mellorar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas con diversidade funcional e garantir a igualdade de oportunidades no acceso ó emprego.


Servizo Público de Emprego

Para acceder as ofertas do Servizo Público de Emprego hai que estar dados de alta. Para anotarse ás ofertas pódese facer a través dos teléfonos de contacto: 881 867 283, 981 900 643 ou 012. Ou a través da Oficina Virtual de Emprego, a continuación deixámosvos un vídeo explicativo de como facelo. 

Ofertas de emprego

Ribeira

Albaneis. 12/2024/5710


Boiro

Pintores e/ou empapeladores. 12/2024/5811

Bañistas-Socorristas. 12/2024/5835

Chapistas de vehículos. 12/2024/6155

Mecánicos de mantemento e reparación de automoción en xeral. 12/2024/6157

Técnicos en soldadura. 12/2024/6159

Pintores de maquinaria. 12/2024/6164

Montadores de mobles de madeira ou similares. 12/2024/6343

Rianxo

Mecánicos de mantemento e reparación de automoción, en xeral. 12/2024/5755

Asistentes domiciliarios. 12/2024/5896

Porto do Son

Camareiros, en xeral. 12/2024/5881

Asistentes domiciliarios. 12/2024/5888

Camareiros, en xeral. 12/2024/5939

Chacineiros-Charcuteros. 12/2024/6050

A Pobra do Caramiñal

Camareiros, en xeral. 12/2024/5821

Noia

Psicólogos en xeral. 12/2024/5993


Portais de emprego

Infojobs

Infoempleo 

Randstad

Boiro

Porto do Son

Ribeira

Adecco

A Pobra do Caramiñal

Boletíns de Emprego (Axencia local de colocación e confederación de empresarios, Cruz Vermella)

A Pobra

Recepcionistas Socorristas
Mantemento Conserxes   
Monitores         
Persoal de Supermercado Persoal de limpeza
Enviar CV a: recuroshumanos@campingriadearosa.com
Camareiros/as e extrasChiringuito de praia “La Naviera” máis información chamando ou WhatsApp ao número 658 857 764
Persoal carretilleiro para industria conserveiraEnviar CV a:        esther.sarmiento@gigroup.com
Persoal de RRHH para industria conserveiraTécnico/a de recursos humanos
Asistente de dirección para empresa conserveiraAsistente de dirección
Persoal enxeñeiroEnxeñeiro/a de control de calidade
Persoal técnico de calidade para empresa de fabricación de mobles.Técnico/a de calidade

Porto do Son

Camareiro/aEntregar CV en local: “Vainilla y Genjibre” en Rúa San Andrés nº22, Portosin
Empregado/a para charcuteríaEnviar CV a: Carnicería Calo (Xuño) mais información no 607508009 – 677729027
Axudante de cociña e camareiro/aEnviar CV a: 699429127 (Isabel) ou entregar directamente en local Café-Ba Arenas, Aguieira nº8.
Camareiro/aRestaurante Xoubiña, máis información no telefono 654785880
Axudantes de cociña para campamento LoretoEnviar CV a: campamentoveran2024@gmail.com
Cociñeiro/a e axudante de cociñaEnviar CV a:                     sergiocreo@gmail.com
Persoal para camping: cociñeir@s, camareir@s, limpeza..Enviar CV a: campinfragabalada@hotmail.com
Repartidor/a para empresa de mensaxeríaEnviar CV a: ribeira@tip-sa.com

Boiro

Mecánico maquinaria elevaciónPersoal mecánico
Mozo/a taller maquinaria pesadaPersoal para aluguer e venda de maquinaria pesada
Electricista maquinaria de elevación e pesadaPersoal electricista para aluguer e venda de maquinaria pesada
Técnico/a especialista en hidráulicaPersoal especialista en hidráulica para empresa de aluguer e venda de maquinaria pesada
Responsable de comunicación e marketingPersoal responsable de comunicación
Técnico/a de EmpregoPersoal técnico de emprego
Xefe/a de Recursos HumanosResponsable RRHH
Xefe/a de persoalPersoal RRHH
Administrativo/a Comercial (beca remunerada)Persoal administrativo
Técnico/a especialista en hidráulicaPersoal para aluguer de maquinaria
Supervisor/a equipo de residenciaPersoal para residencia de persoas con diversidade
Director/a financeiro – responsable de administraciónResponsable de administración
Director de área de proxectos e subvenciónsResponsable de proxectos
Técnico/a de proxectos e subvenciónsPersoal técnico para xestión de proxectos e subvencións
Aparellador/aPersoal aparellador para obras
Soldador/aSoldador/a para empresa do metal
Responsable do tallerPersoal de taller para empresa do metal
ProxectistaPersoal de proxectos para empresa do metal
Enxeñeiro/a oficina técnicaPersoal enxeñeiro para oficina do sector do metal
Asistente de dirección con inglésOrganización de axenda de dirección
Técnico/a mantemento industrial (H/M/X)Persoal para reparación de motores, controles e bombas.
Operaria campaña de mexillón (H/M/X)Persoal industria alimentaria
Técnico/a mantemento industrial (H/M/X)Persoal de mantemento para industria alimentaria
Operario/a/x Fábrica Precociñado (H/M/X)Persoal para apoio en liña de produción, envasado e preparado de pedidos
Operario/as empaque manual (H/M/X)Persoal para empaque manual de atún e ventresca
Auxiliar de almacén Industria Conserveira (H/M/X)Persoal para paletizado, preparación de pedidos e revisión de latas.
Técnico auxiliar de calidade (H/M/X)Formación técnica profesional: ciclos de industria alimentaria, análise e laboratorio
Técnico de mantemento industrial (H/M/X)Persoal para mantemento preventivo e correctivo de máquinas.
Carretilleiro para quendas rotativas (H/M/X)Persoal para manexo de carretilla frontal e retráctil
Operario EDAR (H/M/X)Persoal técnico para control do procesamento de augas residuais

Ribeira

 Camareiro/a (xornada completa de
mañá, 2 días libres, salario segundo convenio, 1 mes de vacacións)
Enviar CV a: echalemuchoshuevos@gmail.com
Cociñeiro/a (xornada completa de mañá, 2 días libres, salario segundo convenio, 1 mes de vacacións) Enviar CV a: echalemuchoshuevos@gmail.com
Operario/a para supervisión, control e tratamento de augas residuaisOperario/a control EDAR
 Camareiro/a de pisoEnviar CV a:              hpalmeira@hotelesnorat.con
Persoal para tendaEnviar CV a:                        panaderiasusi@gmail.com ou entregar CV en presencial na propia tenda.
Parrilleiro  Axudante de cociñaEnviar CV a Asador Aldea Praia O Vilar: asadorbaiuca@gmail.com
Auxiliares de almacén para empresa conserveiraAuxiliares de almacén
Persoal para empresa conserveiraOperarios/as empaque manual (H/M/X)
Persoal carretilleiro para industria alimentaria Carretilleiro/a
Persoal para supervisión e control de proceso.Operario/a control de augas

Persoal para empresa de alimentación
Técnico mantemento – Barbanza
Persoal técnico frigoristaEnviar CV a: info@arsm.es
Recepcionistas Socorristas Mantemento Conserxes    Monitores          Persoal de Supermercado Persoal de limpezaEnviar CV a: recuroshumanos@campingriadearosa.com
Camareiros/as e Axudantes de cociña para restaurante Cascada.Enviar CV a: administracion@campingriadearosa.com
Persoal para depuradoraOperario/a control depuradora

Blogs de emprego

Blog de emprego de Porto do Son 

Recompilación de ofertas de traballo e formación de toda a comarca do Barbanza, actualízase diariamente. Recomendase consúltalo un par de veces no día (mañá e tarde) por se houbera ofertas de interese. 

Moitas grazas estamos abertas a todo tipo de suxestións para mellorar o noso servizo :)