Como nace Mar Diverso?

Mar Diverso é un festival de artes inclusivas promovido pola Asociación Ambar que nace co obxectivo de poñer en valor o patrimonio e a cultura tradicional mariñeira de maneira inclusiva a través da creación artística de persoas con diversidade funcional. 

O noso patrimonio costeiro

Este proxecto pon en valor o patrimonio costeiro cunha perspectiva diversa, promovendo accións artísticas en espazos singulares. O proxecto enxalza o patrimonio material e inmaterial costeiro a través da expresión artística das persoas con diversidade e dos e das profesionais no eido das artes plásticas e escénicas. 

O festival terá lugar en diferentes lugares do noso patrimonio cultural e que pertencen ao GALP Ría de Arousa. Promovendo que se visibilice tanto o patrimonio como as manifestacións artísticas. 

Mar Diverso contribúe á visión de futuro da estratexia EDLP fomentando que toda a Ría de Arousa se vexa de maneira integrada de cara á dinamización do territorio.

Apostando polos talentos diversos!

No proxecto está moi presente o valor de promoción da accesibilidade e a inclusión social e ó mesmo tempo inclúe tanto a persoas con diversidade funcional como a toda a sociedade, fomentando unha inclusión social efectiva e en igualdade de condicións e oportunidades. 

As persoas participantes teñen moitas inquietudes e intereses artísticos como a performance, a danza, a escultura e a pintura.

O grupo de artes escénicas

O grupo de artes escénicas de Ambar realizando unha peformance

O grupo de artes plásticas

O grupo de artesanía

Logotipo do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Arousa)
Logo Conselleria do Mar da Xunta de Galicia
Logo Unión Europea Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)
Logo Xacobeo 21-22