Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas.

Código do procedemento: TR349F

Onde aparecen publicadas estas medidas estatais?

DOG nº19 do 28 de xaneiro do 2022. Orde do 29 de decembro de 2021.

Ata cando teño de prazo para presentar a miña solicitude?

Dende o 29 de xaneiro ata o 30 de setembro de 2022.

Cal é a finalidade desta subvención?

Favorecer a contratación indefinida inicial e formación de persoas desempregadas realizada por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Bono de contratación

Proporcionase unha subvención para a contratación indefinida inicial das persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Serán subvencionables as contratacións indefinidas iniciais (pode ser a tempo completo, tempo parcial ou fixos-descontinuos) de persoas desempregadas realizadas por traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia e que se formalicen dende o 1 de outubro do 2021 ata o 30 de setembro de 2022.

Contratación dunha 1ª persoa traballadora indefinida

Contratación dunha primeira persoa traballadora indefinida, axuda de 4.000 euros cando se trate dunha persoa desempregada. Esta axuda poderá chegar a ser ata de 6.500 euros cando a persoa desempregada se atope nalgunha das seguintes situacións:

 • Persoas desempregadas de longa duración
 • Persoas con diversidade funcional
 • Persoas en risco ou exclusión social

Contratación dunha 2ª e 3ª persoa traballadora indefinida

Contratación dunha segunda e terceira persoa traballadora indefinida, axuda de 6.500 euros cando se trate dunha persoa desempregada. Esta axuda poderá chegar a ser ata de 9.000 euros cando a persoa desempregada se atope nalgunha das seguintes situacións:

 • Persoas desempregadas de longa duración
 • Persoas con diversidade funcional
 • Persoas en risco ou exclusión social

Estas contías auméntanse un 25% nos seguintes casos, acumulables entre sí:

 • Muller
 • Centro de traballo situado en Concello Rural.
 • Maior de 45 anos.
 • Migrante retornado.
 • Persoa transxénero.
 • Profesións e oficios nos que a muller este subrepresentada, segundo informe do Observatorio de Emprego (figura no anexo V da orde)

Deste modo, as contías máximas posibles aplicando todos os incrementos serían:

 • 16.250 euros para a primeira persoa traballadora indefinida.
 • 22.500 euros para a segunda e terceira persoa traballadora indefinida.

Bono de incentivos á formación

Dirixido a formación das persoas traballadoras subvencionadas por medio do programa de bono de contratación.

 • A duración da acción formativa será dun mínimo de 70 horas de formación teórica en contados relacionados co posto de traballo.
 • A acción formativa ten que ter lugar dentro dos 3 primeiros meses dende a data da solicitude e deberá estar finalizada o 30 de novembro de 2022.
 • Esta formación bonificase con 4.000 euros por cada persoa traballadora subvencionada mediante o programa de  bono de contratación.